Utmaningen Innovation Square

Svensk möbelindustrin och formgivning står inför spännande utmaningar och förändringar. Det finns en rad faktorer som driver detta såsom mer medvetna konsumenter och inköpare, nya upphandlingsvillkor, ny teknik och digitalisering som möjliggör ny form och produktion. Samtidigt utvecklas nya cirkulära affärsmodeller som ändrar spelreglerna och skapar en ny typ av lönsamhet. Men vi tror att formgivare spelar en nyckelroll i att hitta nya möjligheter med hjälp av dagens tekniska lösningar. Ambitionen är att samverka för att nå internationell konkurrenskraft, ny kostnadsbild och nå ut via nya kanaler.

 

Det goda exemplet

Först ut var en fåtölj i trä, framtagen av den småländska formgivaren Dan Ihreborn i samarbete med Stolab i Smålandsstenar. Denna fåtölj, med sin produktionstekniskt utmanande formgivning, är ett exempel på nya grepp inom svensk möbelindustri. Fåtöljen har sex tekniska svårigheter som är lösta tack vare nära samarbete mellan formgivare, produktionschef och maskintillverkare. Ambitionen är att locka fram ny formgivning, nya produktionsmöjligheter, nya hållbarhetsaspekter och nya affärsmodeller. Kort sagt: Innovation.

 

Vad händer nu?

Efter den 31 januari 2019 sker en första selektering där formgivare och möbelproducenter som vill arbeta tillsammans över gränserna matchas ihop. Ett flertal innovationsworkshops kommer att arrangeras under 2019 för att utmana tankarna kring vad som är möjligt. Resultaten av utmaningen kommer visas upp i olika sammanhang under 2020 och få spridning, både på nationella och internationella arenor.

Juryn består av: Emma Olbers, Torsten Hild, Anya Sebton, Robin Ljungar, Marit Stigsdotter, Leif Burman, Anna Kraitz, Lars Bülow, Dan Ihreborn, Monika Mulder, Linda Löf och Erik Valvring.

 

Kommande aktiviteter

Fram till och med Trä och Teknik 2020 kommer ett antal aktiviteter att arrangeras inom utmaningen.

1 mars 2019
Alla deltagare meddelas om inskickat bidrag blivit godkänt för vidare utveckling och prototypframtagning.

21-22 mars 2019
Vid möbelriksdagen i Tranås presenteras de bidrag som gått vidare och under en workshop matchas bidrag med passande möbelproducent, underleverantör, modellsnickare eller maskintillverkare.

April – juni 2019
Under våren/sommaren bjuds deltagare in till en inspirationsresa med syfte att ge fördjupad kunskap kring produktionens förutsättningar. Mer information följer senare.

Juni 2019
En andra bedömning av juryn sker i samverkan med formgivare och tillverkare.

 

Frågor och svar

Är trä ett kriterie?
Trä är inte ett kriterie, det motsäger nytänkande. Däremot kommer det in naturligt senare i processen från vissa jurymedlemmar.

Är det en tävling?
Det är en tävling i avseendet att det kommer att ske en utgallring. Men då vi inte kommer att utse endast en vinnare väljer vi att istället kalla det för en utmaning. Samtliga bidrag kommer att bedömas.

Är hållbarhet ett kriterie eller ett krav?
Hållbarhet är ett krav, vi kan inte verka för produkter som inte är hållbara överhuvudtaget. Om man har ett oväntat nytänk när det gäller hållbarhet får man pluspoäng när det gäller nytänkande.

Kan man lämna in fler än ett bidrag per person?
Det viktigaste är att du är så noggrann som möjligt när du beskriver och lämnar in ditt bidrag. Man får naturligtvis lämna in fler än ett bidrag.

Äger jag idén när jag har skickat in den?
Ja, varje formgivare äger sin inskickade idé.

Partners