Erik Valvring, juryns ordförande, om förväntningarna kring utmaningen

Postad:

Utmaningen Innovation Square uppkom i en förhoppning och önskan om att utveckla den svenska möbelindustrin genom innovation och nytänkande. I detta arbete är vi övertygade om att svenska formgivare spelar en avgörande roll. För att vi ska kunna driva branschen framåt krävs mod och kreativitet, att våga tänka utanför boxen när det gäller både design och tillverkning.

Vi ställde några frågor till juryns ordförande Erik Valvring för att ta reda på hans förväntningar kring utmaningen.

 

– Vad har du för förväntningar på utmaningen och bidragen?

Förväntningar på utmaningen är att vi skall transformera möbelbranschen och göra Svensk möbelindustri världsledande – varför vara blygsam! Skämt åsido är det kanske mer en förhoppning än en förväntning, men att vi skall åstadkomma någon typ av påverkan som gör ett positivt avtryck i möbelbranschen är vad vi vill. Gällande själva bidragen har vi framförallt förväntningar på att de skickas in! Vi begär ju att formgivare i detta skede skall sätta av tid för att beskriva innovativa idéer och jag vet hur lätt det är att vara självkritisk och att prioritera annat. Min förväntan och förhoppning är att de som deltar vågar skicka in sina idéer.

– Vad är den största utmaningen med ert arbete i juryn?

Den största utmaningen är att bedöma nydanande idéer. Det är lätt att relatera idéer till det man vet idag och missa framtidspotentialen i idéer. Vi skall försöka se möjligheterna istället för hindren i idéerna. D.v.s. att komma ifrån ogrundat tyckande och istället försöka göra opartiska bedömningar. Vi kommer därför bland annat försöka anonymisera inskickade förslag för juryn så långt det är möjligt.

– Varför ska man som formgivare vara med utmaningen enligt dig? Vad får man som formgivare ut av att delta?

Jag ser framförallt tre anledningar: Att få kontakt med nya möbelföretag och bygga nätverk, att få chansen till uppmärksamhet och publicitet i olika sammanhang och att få chansen att realisera riktigt innovativa idéer som annars kanske inte skulle se dagens ljus.

– Vad ser du mest fram emot med utmaningen och din roll som juryordförande?

Att få en chans att ta del av all den kreativitet som finns bland svenska formgivare och möbelföretag.

Fler Nyheter

Design For Well-being 28:e November

Hur skapar vi framtidens inredningsmiljöer kopplat till välbefinnande? Plats: Do-tank Center, Textile Fashion Center i Borås Tid: 28 november 2019 Seminarie och utställning för särskilt inbjudna gäster. Program 09.00 Frukost & vernissage 09.30 Introduktion till…

Så ska den svenska möbelindustrin bli mer innovativ

Den 14 november hölls en inspirationsdag för utmaningen Innovation Square i Do-tank Center i Borås. Under dagen fick deltagarna ta del av inspirerande föredrag av personer verksamma inom inrednings- och möbelbranschen och kriterierna för utmaningen…

Det nya svenska rummet

Science Park i Borås, Interior Cluster Sweden och Svenska Mässan bjuder in till seminarier, monterutställning och en spännande utmaning kring projektet Innovation Square, ett innovationsprojekt riktat mot den svenska möbel- och inredningsbranschen. Projektet för samman…

Nyheter

Partners