Vad händer nu?

Nu tar utmaningen Innovation Square nästa steg i att utmana svensk möbelindustri och formgivning. Alla inkomna bidrag har blivit bedömda av vår jury och de utvalda bidragen har nu matchats mot antingen företag eller Hantverksakademin i Tibro. Så nu börjar nästa steg med prototypframtagning. Framtagning av prototyper kommer att pågå fram till och med oktober, för att sedan ställas ut på en gemensam utställning i Borås i november. Tillsammans skapar vi under hösten innovativ form
och teknik för internationell konkurrenskraft och vi tycker det är så kul att du vill vara med på den här förändringsresan.

Det långsiktiga projektmålet för Innovation Square är att skapa ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft
i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi.

Juryn består av: Emma Olbers, Torsten Hild, Anya Sebton, Robin Ljungar, Marit Stigsdotter, Leif Burman, Anna Kraitz, Lars Bülow, Dan Ihreborn, Monika Mulder, Linda Löf och Erik Valvring.

Kommande aktiviteter

Fram till och med Trä och Teknik 2020 kommer ett antal aktiviteter att arrangeras inom utmaningen.

Juni – oktober
Framtagning av prototyper. Framtagning sker antingen i samarbete mellan formgivare och
matchade företag eller i samarbete mellan formgivare och Hantverksakademin i Tibro.

28 november
Utställning. Resultatet av utmaningen presenteras i Do-Tank, Science Park Borås. Öppen utställning för alla som är intresserade av utmaningen Innovation Square. Formell inbjudan kommer senare men boka in detta datum redan nu!

December
Projektet Innovation Square avslutas medan utmaningen inom projektet lever vidare. Mer information kommer under hösten 2019.

Om utmaningen Innovation Square

Svensk möbelindustrin och formgivning står inför spännande utmaningar och förändringar. Det finns en rad faktorer som driver detta såsom mer medvetna konsumenter och inköpare, nya upphandlingsvillkor, ny teknik och digitalisering som möjliggör ny form och produktion. Samtidigt utvecklas nya cirkulära affärsmodeller som ändrar spelreglerna och skapar en ny typ av lönsamhet. Men vi tror att formgivare spelar en nyckelroll i att hitta nya möjligheter med hjälp av dagens tekniska lösningar. Ambitionen är att samverka för att nå internationell konkurrenskraft, ny kostnadsbild och nå ut via nya kanaler.

Det goda exemplet

Först ut var en fåtölj i trä, framtagen av den småländska formgivaren Dan Ihreborn i samarbete med Stolab i Smålandsstenar. Denna fåtölj, med sin produktionstekniskt utmanande formgivning, är ett exempel på nya grepp inom svensk möbelindustri. Fåtöljen har sex tekniska svårigheter som är lösta tack vare nära samarbete mellan formgivare, produktionschef och maskintillverkare. Ambitionen är att locka fram ny formgivning, nya produktionsmöjligheter, nya hållbarhetsaspekter och nya affärsmodeller. Kort sagt: Innovation.

Frågor och svar

Är trä ett kriterie?
Trä är inte ett kriterie, det motsäger nytänkande. Däremot kommer det in naturligt senare i processen från vissa jurymedlemmar.

Är det en tävling?
Det är en tävling i avseendet att det kommer att ske en utgallring. Men då vi inte kommer att utse endast en vinnare väljer vi att istället kalla det för en utmaning. Samtliga bidrag kommer att bedömas.

Är hållbarhet ett kriterie eller ett krav?
Hållbarhet är ett krav, vi kan inte verka för produkter som inte är hållbara överhuvudtaget. Om man har ett oväntat nytänk när det gäller hållbarhet får man pluspoäng när det gäller nytänkande.

Kan man lämna in fler än ett bidrag per person?
Det viktigaste är att du är så noggrann som möjligt när du beskriver och lämnar in ditt bidrag. Man får naturligtvis lämna in fler än ett bidrag.

Äger jag idén när jag har skickat in den?
Ja, varje formgivare äger sin inskickade idé.

Partners