Projektpartners

 

Innovation Square består av en grupp partners som alla tillför kunskaper och nätverk till projektet.

I skapandet av Innovation Square finns företag ur Interior Cluster Sweden samt kompetens från ArcInTex ETN vid Högskolan i Borås.

Vi har också genomförandekapacitet i form av Smart Housing Småland och Smart Textiles Borås.

Partners i projektet är:

 

.

Projektet finansieras av

Partners