Innovation Square på ICS Årsstämma

Representanter från Innovation Square presenterade projektet för en viktig målgrupp –  företag i den Svenska Möbelindustrin. Närvarande var medlemmarna i styrgruppen för Interior Cluster Sweden.


Partners