Kriterierna

Kriterierna för utmaningen är nytänkande, imageskapande, producerbart och uttrycksfullt. Genom att arbeta utifrån dessa ledord hoppas vi att kunna driva utvecklingen framåt och stärka den svenska möbel- och inredningsbranschen. Det dags att visa vad svenska formgivare och möbelbranschen går för!

Nytänkande
Vi letar efter idéer med hög grad av nytänkande. Idén behöver inte vara nytänkande i alla avseenden men det ska tydligt gå att förklara på vilket sätt idén innehåller något som har potential att förändra svensk möbelindustri eller synen på den.

Imageskapande
Vi letar efter idéer som fångar intresse i de sammanhang där möbelindustrin finns. Idéer som stärker svensk möbelindustri och som är designade för en långsiktig hållbarhet.

Producerbarhet
Vi letar efter idéer som på ett genomtänkt sätt beaktat nya sätt att producera och tydliga skaleringsfaktorer.

Uttrycksfullt
Vi letar efter idéer med en tydlighet i att uttrycka nytänkande men samtidigt autenticitet och med en estetik som håller över tid.

Partners